facelift

Description

Satu usaha yang digerakkan oleh UMP untuk mengubah wajah dan identiti Kuala Pahang sebagai Perkampungan Nelayan selain memaknakan kewujudan UMP sebagai salah satu Universiti Awam (UA) di Malaysia. Terdapat dua fasa bagi program Facelift iaitu Fasa Pembangunan dan Fasa Pendidikan.

Details

Category: