Uniknya Rimba Lestari khazanah hijau dalam kampus

Description

Universiti sebagai peneraju ilmu memainkan peranan penting bagi menerapkan pendidikan pembangunan lestari dalam kalangan warga universiti dan masyarakat selari dengan matlamat Pembangunan Lestari Sustainable Development Goals (SDGs) yang ingin dicapai menjelang tahun 2030.

Details

Category: