higher-tvet

UMP Platform Terbaik untuk TVET

Universiti Malaysia Pahang (UMP) memperkaya ekosistem Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET). Ia juga adalah selari dengan agenda TVET tahap tinggi yang digerakkan di seluruh negara.

Pengiktirafan Kementerian Pendidikan terhadap TVET sebagai penting dan relevan membolehkan MTUN merancang pelbagai agenda TVET tahap tinggi yang melibatkan pelancaran Sarjana Muda Teknologi pada 25 Jun 2019.

Learn more

Pendidikan STEM

Objektif Pendidikan STEM adalah untuk membolehkan pelajar berfikir secara logik, mencipta, menggunakan teknologi dan menyelesaikan masalah dengan kreatif dan inovatif. Pendekatan ini diambil bagi menghasilkan tenaga kerja yang akan menjadi pemacu kemajuan ekonomi negara.

Ia juga bertujuan untuk meningkatkan tahap kecekapan, pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan pengajar dan mereka akan dibekalkan dengan maklumat pendidikan STEM terkini untuk disampaikan kepada pelajar.

Learn more
stem-1