Profesor Ir. Ts. Dr. Ahmad Ziad Sulaiman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Profesor Ts. Dr. Aida binti Mustapha
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Profesor Ts. Dr. Mohd Rusllim bin Mohamed
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
YH. Dato’ Zainudin bin Othman, DIMP
Bendahari / Ketua Pegawai Kewangan
Cik Kamariah binti Gono
Ketua Pustakawan
YH. Dato’ Saiful Bahri bin Ahmad Bakarim , DIMP
Pendaftar / Ketua Pegawai Operasi
Puan Marlina binti Mamat
Penasihat Undang-undang