Piagam Pelanggan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA)

Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan berkualiti seperti berikut:

 1. Memberi perkhidmatan secara profesional dalam persekitaran kondusif dan mesra pelanggan.
   
 2. Menyediakan kemudahan dan infrastuktur yang bersesuaian bagi memenuhi kepuasan optima pelanggan.
   
 3. Mengurus perkhidmatan akademik yang cemerlang dalam tempoh yang ditetapkan.
   
 4. Melaksanakan aktiviti libatsama antara universiti dengan pihak luar secara berterusan.
   
 5. Mengesahkan penerimaan aduan, cadangan dan/atau pertanyaan berkaitan perkhidmatan universiti dalam tempoh 24 jam.
   
 6. Mengambil tindakan terhadap aduan, cadangan dan/atau pertanyaan berkaitan perkhidmatan universiti tidak melebihi lima (5) hari bekerja.